Reposted 614.

Soft delete

grishaev.me/soft-delete