НАТО против ЮГОСЛАВИИ

www.youtube.com/watch?v=441dYpDhjck
politics,video