1 repost 39.

Лекция Евгения Норина. Война в Приднестровье 1992г.

www.youtube.com/watch?v=m4I5ca9MN_A